Vinn reise til en verdi av 10 000 kroner

 

Disneyland i Paris er et populært reisemål i Europa. Gjetter du riktig på vårt spørsmål, kan det være innen rekkevidde.
Gjett det nøyaktige beløpet Casino Bingo utbetalte til lokale lag og foreninger i 2009, og vinn et reisegavekort pålydende 10 000 kroner.

Casino Bingo samarbeider med over 50 lokale lag og foreninger, og to ganger i året betaler vi ut en andel av omsetningen som går til å støtte det frivillige arbeidet. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen (der finner du også et hint om størrelsen på støtten).

Klarer du å gjette det nøyaktige beløpet vi utbetalte i 2009, vinner du et reisegavekort på lydende 10 000 kroner. Den som kommer som nummer to, får et reisegavekort pålydende 5 000 kroner.

Slik deltar du

Meld deg inn i vår Facebookgruppe her, og skriv ditt beløp på veggen.

Første deltager som oppgir riktig beløp vinner hovedpremien, et reisegavekort pålydende 10 000 kroner.

Andre deltager som oppgir riktig beløp, eller som kommer nest nærmest det riktige beløpet, vinner et reisegavekort pålydende 5 000 kroner.

Dersom ingen deltagere oppgir riktig beløp, blir det de som kommer nærmest som vinner, og det er førstemann til mølla som gjelder.
Det er bare tillatt å tippe en gang per deltager.

Konkurransen avsluttes 30. juni.

Lykke til!

Tildeling av bingotillatelser

Bingo blir regnet som et lotteri, og frivillige organisasjoner, som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonens formål.

Det er en betingelse for å få tillatelse til bingo at organisasjonen er godkjent som lotteriverdig.

Entreprenørbingo

Det kan søkes om tillatelse til bingospill med entreprenør. Dette betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegne av ett eller fleire organisasjoner. For bingo med entreprenør vil det være den profesjonelle parten som koordinerer innsending av søknader om bingospill fra organisasjonene, og som står for regnskapsrapportering fra bingoen. Casino Bingo er en slik entreprenør, og samarbeider med over 50 lokale organisasjoner.

Den enkelte organisasjon kan få en bingotillatelse pr. år med en samlet omsetning på inntil kr. 700.000.

De lotteriverdige organisasjonene som er med på entreprenørbingo vil vanlegvis få utbetalt sin del av overskuddet to ganger i året, som regel i august og februar. I 2009 utbetalte Casino Bingo ca. 3 millioner kroner til sine samarbeidspartnere. Som bingospiller bidrar du med å fylle opp slunkne klubbkasser i vårt område.

Foreningsbingo

Godkjente lotteriverdige organisasjoner kan søke om tillatelse til å arrangere bingo selv. Det betyr at organisasjonen selv står for alt det praktiske rundt avviklingen av  bingospillet, og det er organisasjonens ansvar å sørge for nødvendig regnskapsrapportering til Lotteritilsynet etter at tillatelsen er ferdigspillt.

Det er tre ulike typer foreningsbingo:

  • Foreningsbingo med omsetning inntil kr. 700.000 for hver organisasjon. Her er det krav om full regnskapsrapportering.
  • Foreningsbingo med omsetning inntil kr. 250.000 for hver organisasjon. Her skal det sendes inn forenklet regnskapsrapport.
  • Radio/TV – bingo for stasjoner med konsesjon. Her er det ingen omsetningsgrense.

Det enkelte lag kan få tillatelse til å omsette for inntil kr 700 000 på hovudspillet. Gebyret for en slik tillatelse er kr 1.250,-.  Det er bare lokalradioer/lokalTV-stasjoner med konsesjon som kan arrangere bingo i lokalradio/lokal TV.

Og vinneren er…

Vinneren i Casino Bingos konkurranse er nå kåret. Casino Bingo betalte i 2009 ut kroner 2.949.021 til støtte for lokale foreninger, korps, idrettslag og andre organisasjoner.

Samlet var det 52 foreninger som mottok nesten 60.000,- kroner hver.

Hos Casino Bingo AS er det kun pengepremier og vi utbetaler daglig gjennom hel…e året mellom 50.000,- og 60.000,- i premier til våre spillere.

Ingen greide å tippe det eksakte tall, men den som kom nærmest var:

 

DAG «BERGEN» SKAUGE med kroner 2.945.700.

Nest nærmest kom:

 

TORE ELLINGSEN med kroner 2.958.545,-

Casino Bingo AS gratulerer begge vinnere og ber de begynne å pakke kofferten:)

Spilleplan

Hva kan jeg vinne 1 RAD 2 RAD 3 RAD 4 RAD 5 RAD
1. Jackpot/ 48000 100 100 100 100 500/2000 (48000)
2. Trappen/ 5000 200 200 1000
3. Ekstra for siste tall/ 2000 100 200 1100 (2000)
4. «1000 lappen»/ 1000 100 200 500
5. 10`gangern/ 750 ? ? ? ? ?

pause ca 10 minutter

6. Trappen/ 4000 100 200 1000
7. Jackpot/ 48000 100 100 100 100 500/2000 (48000)
8. Ekstra for siste tall/ 2000 100 200 1100 (2000)
9. Trappen/ 3000 100 200 1000
10. «1000 lappen»/ 1000 100 200 500

pause ca 10 minutter

11. Stigen/ 3000 100 100 100 100 1000
12. 10`gangern/ 900 ? ? ?
13. Jackpot/ 48000 100 100 100 100 500/2000 (48000)
14. «1000 lappen»/ 1000 100 200 500
15. Trappen/ 2000 100 200 1000