Tildeling av bingotillatelser

Tildeling av bingotillatelserBingo blir regnet som et lotteri, og frivillige organisasjoner, som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonens formål.

Det er en betingelse for å få tillatelse til bingo at organisasjonen er godkjent som lotteriverdig.

Entreprenørbingo

Det kan søkes om tillatelse til bingospill med entreprenør. Dette betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegne av ett eller fleire organisasjoner. For bingo med entreprenør vil det være den profesjonelle parten som Eagles Wings Slot Machine Review koordinerer innsending av søknader om bingospill fra organisasjonene, og som står for regnskapsrapportering fra bingoen. Casino Bingo er en slik entreprenør, og samarbeider med over 50 lokale organisasjoner.

Den enkelte organisasjon kan få en bingotillatelse pr. år med en samlet omsetning på inntil kr. 700.000.

De lotteriverdige organisasjonene som er med på entreprenørbingo vil vanlegvis få utbetalt sin del av overskuddet to ganger i året, som regel i august og februar. I 2009 utbetalte Casino Bingo ca. 3 millioner kroner til sine samarbeidspartnere. Som bingospiller bidrar du med å fylle opp slunkne klubbkasser i vårt område.

Foreningsbingo

Godkjente lotteriverdige organisasjoner kan søke om tillatelse til å arrangere bingo selv. Det betyr at organisasjonen selv står for alt det praktiske rundt avviklingen av  bingospillet, og det er organisasjonens ansvar å sørge for nødvendig regnskapsrapportering til Lotteritilsynet etter at tillatelsen er ferdigspillt.

Det er tre ulike typer foreningsbingo:

  • Foreningsbingo med omsetning inntil kr. 700.000 for hver organisasjon. Her er det krav om full regnskapsrapportering.
  • Foreningsbingo med omsetning inntil kr. 250.000 for hver organisasjon. Her skal det sendes inn forenklet regnskapsrapport.
  • Radio/TV – bingo for stasjoner med konsesjon. Her er det ingen omsetningsgrense.

Det enkelte lag kan få tillatelse til å omsette for inntil kr 700 000 på hovudspillet. Gebyret for en slik tillatelse er kr 1.250,-.  Det er bare lokalradioer/lokalTV-stasjoner med konsesjon som kan arrangere bingo i lokalradio/lokal TV.